Tidigare Event och rekomendationer från:

Deltaco AB                                                   Easy: Park                                                  The Mobile Life

Unilever                                                      SCENTEKNIK                                               TENGBOM

Ericsson                                                      Stockholm Dramatiska Högskola                   Berghs School of communication AB

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering.        Posh Industries                                           Netrelations

Brandskyddsföreningen                                DOBERMAN                                               TENGBOM

Stöldskyddsföreningen                                 BANNER FLOWER                                        BIMCAD

INGO                                                          ACTIONIST                                                  EVIDENTE 

Norsk Svensk Guld                                       Huawei                                                      Söderberg & partners

Heineken                                             Swedbank                                           Swedish Standards Institute (SIS)

Penetrace                                             VE Interactive                                       Dinair
EI Interior Design                                    SF BIO                                               Svedala Kommun